KAYMAKAMIMIZ MEHMET OKUR’UN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI

 

3 Aralık tüm dünyada Engelliler Günü olarak bilinmektedir. Bu gün, engelli vatandaşlarımızın daha büyük duyarlılıkla bir kez daha hatırlanması, sorunlarının dile getirilerek tartışılması ve çözüm yollarının bulunması bakımından önemlidir.

Çağdaş ve sosyal devletin görevi, vatandaşları arasında hiçbir ayrım yapmaksızın insanca ve medeni bir ortamda yaşayacakları imkanları sağlamaktır. Mutlu, huzurlu ve kalkınmış
olmanın ön şartlarından biri, sağlık, eğitim, ulaşım, iş ve sosyal 
güvenlik hizmetlerini engelli ve ya engelsiz tüm vatandaşlara 
aynı kalitede ulaştırabilmektir.

Doğuştan yada sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu toplumsal yaşama uyum sağlamakta veya tek başına yaşamını sürdürmekte güçlük çeken engelli vatandaşlarımızın 
hayatlarını kolaylaştırmak açısından rehberlik ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi, engellilere yönelik 
sağlık ve eğitim hizmeti veren kuruluşların sayısının artırılması önem taşımaktadır. Engelli vatandaşlarımızın Türkiye nüfusunun %12’sini oluşturduğu dikkate alınırsa, bu çalışmaların önemi daha iyi anlaşılır.

Diğer yandan engelli vatandaşlarımızın kendi kendine yeter hale gelerek, başkalarına muhtaç olmamaları için, sahip oldukları potansiyeli en iyi değerlendirecek şekilde özür 
durumlarına göre istihdam edilmeleri; toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılmalarına ve gelecek kaygısı taşımadan hayata bağlanmalarına yardım edecektir. Bu konuda öncelikle devletimiz olmak üzere, sivil toplum örgütleri ve toplumun tüm bireyleri üzerine görev düşmektedir.

Her alanda çağdaş dünya değerlerine ulaşmayı hedefleyen devletimiz, toplumsal refahı yükseltmenin bir şartı olarak, engelli-engelsiz tüm vatandaşlarının sağlık, eğitim, ulaşım ve 
istihdam sorunlarını çözmek, sosyal haklarını güvence altına almak, toplumsal hayatta daha katılımcı birer rol üstlenmelerini sağlamak için çalışmaktadır.

Hızlı bir çağdaşlaşma ve kalkınma süreci içinde bulunan toplumumuzun, koruyucu sağlık hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanarak özürlü duruma gelme nedenlerinden önemli bir bölümünün önlenebileceğini unutmadan, engelli insanlarımıza karşı görevimizi yapmamız gerekmektedir.

Engelli vatandaşlarımız günlük yaşamda öncelikle kendileri bir çok sıkıntıyla karşı karşıya kalmakta ve aileleri bu sıkıntılarıhissetmektedir. Bu nedenle engelli insanlarımızın hayatını
kolaylaştırmak vatandaşlık görevi olduğu kadar,insan olmanın da gereğidir. Unutmayalım ki, hiç kimse engelli olmayı seçmez ve herkes her an engelli duruma gelebilir.

Dünya Engelliler Günü nedeniyle, engelli vatandaşlarımızın yaşamlarının kolaylaştırılması yönünde herkesi duyarlı olmaya empati yapmaya ve yapılan çalışmalara destek vermeye çağırıyor, sağlıklı günler diliyorum.

 

 

Mehmet OKUR
Beylikdüzü Kaymakamı