Beylikdüzü İlçe İnsan Hakları Kurulu
 
Beylikdüzü İlçe İnsan Hakları Kurulu Başkanı Beylikdüzü Kaymakamıdır.
30 Kasım 2016 tarihinden itibaren Kurul Başkanlığı görevini Beylikdüzü Kaymakamı Sayın Mehmet OKUR yürütmektedir.
 
 
Halkla  İlişkiler Ve İletişim Faaliyetleri Komisyonu Üyeleri:
 
1- İlçe Yazı İşleri Müdürü İlkay Düzgüner, 
2- Gazeteci Nezir Karayün, 
3- Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Müge Erdoğanlar, 
4- CHP İlçe Temsilcisi Erdoğan Şahin, 
5- Kamu Hizmetleri Geliştirme Derneği Başkanı Cemal Güneş, 
6- Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Ruhi Orhan
 
 
Görevleri;
a) İl ve İlçe Masaları kurmak, 
b) İnsan haklarına ilişkin ihbar, dilek, talep ve şikâyeti olan kişilerin, insan hakları kurullarına başvurularını kolaylaştırmak için, bütün kamu kurum ve kuruluşları ile şehrin önemli noktalarına “İnsan Hakları Başvuru Kutuları” koymak ve bu kutuların valilik ve kaymakamlık tarafından görevlendirilen personel marifetiyle mümkün olan en kısa sürede açılmasını ve içindekilerin bir tutanakla masa başkanlığına teslim edilmesini sağlamak, 
c) Telefon ve elektronik postayla ihbar imkânını sağlayacak tedbirleri almak, bu amaçla herkesin danışma ve başvuru masalarına ulaşılabileceği telefon ve elektronik mektup adreslerini yazılı ve görsel basın aracılığıyla halka duyurmak, 
d) Kurulların çalışmalarıyla ilgili olarak halkı bilgilendirmek, bu amaçla yazılı ve görsel basın kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve internet imkânından yararlanmak, 
e) Kurulların görev ve çalışmalarında sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirmek, 
f) Sivil toplum kuruluşlarının insan hakları konularında çalışmalar yapmalarını teşvik etmek ve desteklemek ile görevlidir.
 
İnsan Hakları İhlallerini Araştırma, İnceleme Ve Değerlendirme Komisyonu Üyeleri:
1- Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Müge Erdoğanlar,
2- Ak Parti İlçe Temsilcisi Murat Kürklü, 
3- MHP İlçe Temsilcisi Ali Aydın, 
4- Avukat İsmet Cemal Doğan,  
5- Avukat Yunus Emre İlalan
 
 
Görevleri;
a) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yer alan insan hakları konularında her türlü çalışmayı yaparak, kurul üyeleri, uygulayıcılar ve vatandaşların bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlemek,
b) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi metni ve insan hakları konusunda taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeleri kurul üyelerine, kamu kurum ve kuruluşlarına ve vatandaşlara dağıtmak, 
c) İnsan hakları ile ilgili kitap, broşür ve mevzuat metinlerini temin ederek kurul üyelerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve vatandaşlara dağıtmak, 
d) İnsan hakları konusunda, levha, afiş, broşür ve panolar hazırlanarak veya temin edilerek halkın görebileceği yerlere asmak, 
e) İnsan hakları bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla, köy ve mahalle muhtarlıklarıyla diyalogu geliştirmek, 
f) İnsan hakları konusunda panel, konferans, seminer, konser, tiyatro, slayt ve film gösterisi gibi etkinlikler düzenlemek, 
g)Yerel radyo ve televizyon kanallarında uzmanların katılımıyla insan hakları konusunda programlar düzenleyerek aydınlatıcı bilgiler verilmesini sağlamak,
h) İlk ve orta dereceli okullarda insan hakları öğrenci kolu kurulmasını ve insan haklarına saygı bilincini yerleştirmek için etkinlikler düzenlenmesini teşvik etmek, 
i) Fakültelerin ve yüksekokulların insan hakları alanındaki faaliyetlerini desteklemek, 
j) Çevre bilincini yaygınlaştırmak amacıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak, 
k) Kütüphanelere insan hakları konulu kitap, dergi ve broşür gibi kaynakları temin ederek halkın kullanımına sunulmasını sağlamak ile görevlidir.
 
 
İnsan Hakları Eğitimi Ve  İnsan Hakları Bilincini Geliştirme Komisyonu Üyeleri:
 
1- İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan, 
2- Avukat Yunus Emre İlalan,  
3- Avukat İsmet Cemal Doğan, 
4- Okul Aile Birliği Başkanı Yakup Memişoğlu, 
5- Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Pinazoğlu, 
6- Sendika Temsilcisi Bülent Çetin 
 
 
Görevleri; 
a) İnsan haklarıyla ilgili konularda üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak araştırma yapılması, yaptırılması ve rapor hazırlanmasını sağlamak, 
b) Kadın, çocuk, hasta ve özürlü hakları ile ilgili araştırmalar yapılması ve çözümler üretilmesini teşvik etmek, 
c) İnsan hakları ihlaline neden olan çevre ve trafik sorunları ile ilgili araştırmalar yapılması ve çözümler üretilmesini teşvik etmek, 
d) İlköğretim çağına geldiği halde çeşitli sebeplerle okula gidemeyen çocuklarla ilgili araştırmalar yapılmasını sağlamak, 
e) Sokak çocuklarının sorunlarının çözümüne, çocuk işçiliğinin ve çocuk dilenciliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmasını sağlamak, 
f) İnsan hakları uygulamalarını yerinde görmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirmek, 
g) İnsan hakları uygulamalarının teşvik edilmesi amacıyla örnek kurum ve kuruluşlar ile kamu görevlilerinin tespit edilerek ödüllendirilmesini sağlamak, 
h) Karakol ve nezarethane denetleme formlarını inceleyerek varsa aksaklıkların giderilmesi hususunda ilgililere tavsiyelerde bulunmak, 
i) Nezarethane koşullarının iyileştirilmesi ve ilgili mevzuata uygun hale getirilmesi hususunda tavsiyelerde bulunmak, 
j) Sanık haklarının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaya yönelik araştırma ve inceleme yapmak ile görevlidir.