Bir toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergelerinden biri, kadınların sahip olduğu özgürlük, toplumda taşıdığı saygınlık, üretim ve yönetimdeki yeridir. Aile kurumunun temel taşı‚ değerlerimizin temsilcisi‚taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, Türk kadınına baskı ve şiddetten uzak sorunsuz, mutlu nice yıllar diliyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
 
Mehmet OKUR
Beylikdüzü Kaymakamı