KAYMAKAMIMIZ MEHMET OKUR’UN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI

Demokrasinin temel unsurlarından biri olan basın özgürlüğü, halkın haber alma ve bilgilenme hakkının yerine getirilmesinde en önemli görevi üstlenen basın kuruluşları, aynı zamanda çağdaş yönetimin de yardımcısı konumundadır. Bu görevini yerine getirirken; gücünü kamuoyundan alan, özgür ve objektif bir basın,demokrasinin gelişmişlik göstergesi ve en temel güvencelerinden biridir.

Basın, günümüzde tüm dünyada geniş kitleleri etkileyen bir konumuna gelmiştir. Bu gelişmeye paralel olarak, internet ortamının sağladığı, bilgiye çok hızlı erişim imkanı, görsel ve yazılı basının hızı ve etki alanı ile, basın özgürlüğünün niteliği ve kapsamını da genişletmiştir.Basının, bu özgürlüğü kullanırken bir anlamda kamu görevi yaptığının bilinci içerisinde olup, 
basın meslek ilkeleri konusunda hassasiyet göstermesi, basınımızın gücüne güç katacak, saygınlığını 
daha da artıracaktır.

Basını çalışanlarının bu önemli görevi yerine getirirken, rahat bir ortamda çalışabilmesi için 
uygun çalışma ortamı sağlanması kadar; çağdaş teknolojiyi kullanarak, mesleki değerlerin öncelikle 
benimsenmesi, doğru, tarafsız, ilkeli ve kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışının da kabul edilmesine bağlıdır.

Ülkemiz demokrasisinin gelişimine önemli katkılar yapmış olan basın, inanıyorum ki, bundan sonra da kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, yapılan hizmetlerin halka yansıtılması, milli, manevi ve insani değerlerin ülkemizin her kuruluşunda olduğu gibi, basın kuruluşlarında da en iyi 
şekilde paylaşılacağına, karşılaşılan sorunların çözümünde toplumun aynası olmaya devam 
edeceğine gönülden inanıyorum.

Bu vesile ile halkımızın haber alma hakkını temin etmek için çok zor şartlarda dahi görevleri uğruna hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor görevi başında hayatını kaybeden basın mensuplarına Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Mehmet OKUR
Beylikdüzü Kaymakamı