KAYMAKAMIMIZ MEHMET OKUR’UN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI

Sağlıklı ve mutlu bir toplum, öncelikle sağlıklı bireylerden oluşur. Sağlıklı yaşam sürmek her insanın en doğal hakkıdır. Sosyal devletin en önemli özelliklerinden 
birisi, tüm vatandaşlarına yeterli ve zamanında sağlık hizmeti verebilmesidir. İnsanlarımızın gelişmiş ülkelerdeki yaşam standartlarına dolayısıyla kaliteli sağlık hizmetine kavuş
turulmasında, hekimlerimize ve tüm sağlık personelimize büyük görev düşmektedir. 
Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelere paralel olarak, dünyada ve ülkemizde tıp biliminin ulaştığı nokta, insan sağlığı açısından memnuniyet vericidir. Bu bağlamda, ülkemizin yetiştirdiği çok değerli bilim adamları ve hekimlerimiz, sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde başarılarını kanıtlamış ve ülkemiz adına gurur kaynağı olmuşlardır. 
Ülkemizin her köşesinde hekimlerimiz, tıbbın ulaştığı en yeni ve en kaliteli hizmeti sunma 
anlayışıyla, insanlarımızın sağlıklı yaşaması için, çeşitli zorluklara karşın, azimli ve özverili 
bir şekilde çalışarak, halkımızın takdirini kazanmaktadırlar. Devletimiz de, ülkemiz genelinde 
vatandaşlarımızın en üst seviyede sağlık hizmeti alabilmeleri ve sağlık çalışanlarımızın layık oldukları en iyi şartlarda çalışmaları için bütün imkanlarını kullanmaktadır. 
Kutsal bir görevi ifa eden hekimlerimizin ve diğer sağlık çalışanlarının en iyi şartlarda 
ve ortamlarda sağlık hizmeti verme imkanına kavuşmalarını gönülden diliyor, bu duygu ve dü
şüncelerle tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın “14 Mart Tıp Bayram”ını
kutluyorum. .
Mehmet OKUR
Beylikdüzü Kaymakamı