10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI
 
Özgür ve objektif basın; bir ülkedeki çağdaş, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin en önemli göstergelerinden, aynı zamanda vazgeçilmez unsurlarından birisidir. En önemli görevi halkımızın haber alma hakkını kullanmasını sağlamak olan basın, olaylar arsında etki-tepki kanalı olarak, kamuoyunun sesinin duyurulmasına da araç olmaktadır.
 
Demokrasi içinde dördüncü kuvvet olarak da tanımladığımız basın, bu önemli işlevini yerine getirirken, gazetecilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, basın özgürlüğünü kısıtlayan engellerin ortadan kaldırılması ve basın çalışanlarının haklarının AB standartlarına kavuşturulmasıyla daha da güçlü olacaktır. Gücünü halkımızdan alan basının hak ettiği saygınlığı görmesi, özgür çalışma ortamı sağlanması kadar, doğru, ilkeli, nesnel, kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışının benimsenmesi ve meslek etiğinin her şeyin üstünde tutulması ile doğru orantılıdır.
 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde basın, haber alma hakkı yanında kamuoyunun yönlendirilmesi ve aydınlanmasında da önemli rol oynamaktadır. Ulusal kurtuluş savaşımızda da önemli görevler üstlenen Türk Basını, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte ülkemizin yeniden yapılanma, gelişme ve demokratikleşme sürecine önemli katkılar sağlamıştır.
 
Halkımızın doğru bilgilendirilmesi, haber alma hakkının kullanılması ve kamu hizmetlerinin duyurulmasında gösterdikleri duyarlılık nedeniyle tüm basın-yayın kuruluşlarımıza, teşekkürlerimi sunuyor, çok zor şartlarda haber peşinde koşan değerli basın mensuplarımızın “Çalışan Gazeteciler Gününü” kutluyorum.
 
 
 
 
Mehmet OKUR
Beylikdüzü Kaymakamı